Pratik Bilgiler

 • Amortisman Sınırı

 • Arizi Kazançlar İstisna Tutarları

 • Asgari Geçim İndirimi Tutarları

 • Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

 • Aylık Sakatlık İndirim Tutarları

 • Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

 • Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları

 • Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

 • Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

 • Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

 • Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları

 • Dönemler İtibariyle Asgari Ücret

 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları

 • Emlak Vergisi Oranları

 • Fatura Düzenleme Sınırı

 • Geçici Vergi Oranları

 • Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)

 • Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)

 • GVK’nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları

 • Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

 • İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

 • İşsizlik Sigortası Prim Oranları

 • Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar

 • KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo

 • Kıdem Tazminatı Tavanı

 • KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

 • Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler

 • Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

 • Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları

 • Özel Usulsüzlük Cezaları

 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

 • Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler

 • Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

 • SS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları

 • SS ve GSS Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

 • Tecil Faizi Oranları

 • Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları

 • Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

 • Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100)

 • Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)

 • Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)

 • Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)

 • Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

 • Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)

 • Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100)

 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

 • Vergi Kodları

 • Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı

 • Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı

 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

 • Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları

 • Yeniden Değerleme Oranları

 • Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)

 • Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü

 • Yıllık Ücretli İzinler

 • 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu Olan

 • BİR SORUNUZMU VAR? BİZİMLE HEMEN İLETİŞİME GEÇİN...